A Zalai erdők

Zala az ország egyik erdőben leggazdagabb megyéje. A erdőterülete 117 ezer ha, amely 31%- os erdősültségnek felel meg. Dél-Zala és a Kerka- vidék erdőborítottsága még ennél is magasabb, meghaladja a 40 %-ot. A megye erdőállományainak jelentős része (60%) nevezhető természetközeli, vagy természetszerű erdőtársulásnak.

A változatos domborzat, és a barátságos szőlődombok mellett a rengeteg erdő adja a zalai táj sajátos varázsát. Az erdők elsődleges rendeltetése a fatermesztés, mindössze 6 %- ot találunk egyéb funkcióban. A legnagyobb jelentősége a tölgyeknek, erdeifenyőnek, akácnak, Dél-Zalában pedig főképp a bükknek és gyertyánnak van.

A megyében az egy hekárra jutó élőfakészlet csaknem másfélszerese az országos átlagnak. Itt található az ország erdőterületének 6.8 %- a, élőfakészletének egy tizede.

Az összfatermés folyónövedéke átlagon felüli (évente 819 ezer m3). Az erdőállományok átlagkora 46 év. A bükkösöket, tölgyeseket 110- 130, az erdeifenyveseket 90- 110, a mézgáségereseket és a lucosokat 60, a csereseket 80, az akácosokat 30- 35 éves vágásérettségi korral kezelik.

A zalai erdők egészségi állapota az országos átlag feletti. Legegészségesebbek a bükkös állományok. A privatizáció következtében a megyében mintegy 55 ezer ha erdő került magánkézbe.

Az állami tulajdonú erdőkben a Zalaerdő Rt. és a BEFAG Rt. gazdálkodik magas szakmai színvonalon.

vissza

A projekt az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Programban,
az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult meg.
Projekt megnevezése:GPS alapú kerékpáros turisztikai rendszer -AT-HU/06/01/137