A Hármashatás Natúrpark - Kerka-mente Natúrpark

A Hármashatár Natúrpark

A Hármashatár Natúrpark célja Magyarország-Ausztria-Szlovénia határmenti térségei között a természeti értékek fenntartásán alapuló területfejlesztési együttműködés. Tagjai a burgenlandi Raab Natúrpark, a muravidéki Gorièkó Natúrpark, az őrség-Vendvidék Natúrpark Egyesület és a "Kerka-mente" Natúrpark Egyesület.
A térség lakói, vezetői felismerték: saját és gyermekeik érdekében meg kell őrizni környezetüket. A Natúrpark kitörési pontot jelent. Egy gazdaságilag elmaradott térség lehetőségét arra, hogy tőkét kovácsolhasson az ipafejlesztés elmaradásából. A cél nem a fejlődés megakadályozása, ellenkezőleg, annak elősegítése, de úgy, hogy mindez a természettel összhangban, annak tisztelete mellett folyjék. A Natúrpark létrejöttének egyik fontos célja a környezet iránti érzékenység felébresztése, a határokon átnyúló cselekvő együttműködés, szemléletmód formálás.

Kerka-mente Natúrpark

A Kerka-mente Natúrpark területe a Kerka magyarországi szakaszát öleli fel. Több tájegységet foglal magába, ide tartozik az őrség déli része, Göcsej nyugati része, Hetés magyarországi szakasza (melyet Szlovéniától csak a mesterségesen húzott határvonal választ el) és egy kis rész a Mura bal parti síkjából is. Területe 55.159 ha. Lakóinak száma 24500 fő. Az Egyesületben az érintett helyi önkormányzatok, a Kerkamenti Kistérségi Társulás, az őrség-Göcsej-Hetés Kistérségi Társulás, mint alapító tagok vesznek részt. Bár a natúrpark fogalmat a magyar jogrend eddig nem ismerte el, érdemes rá odafigyelni, hiszen az itt élő lakosság természeti értékek védelme iránti igénye nyilvánul meg benne.

vissza

A projekt az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Programban,
az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult meg.
Projekt megnevezése:GPS alapú kerékpáros turisztikai rendszer -AT-HU/06/01/137