Természeti értékek Kerka-mente Natúrparkban (gyepek)

A Kerka-mente Natúrpark a Hármashatár Natúrpark szerves része. E térségi összefogás célja az osztrák Raab Natúrpark, a szlovén Gorièkó, a Vas megyei őrség és a Kerka-mente térségek közötti - a természeti értékekre alapuló -területfejlesztési együttműködés.

A területe több tájegységet foglal magába. Ide tartozik az őrség déli része, Göcsej nyugati része, Hetés magyarországi szakasza és egy kis rész a Mura balparti síkjából is. Területe 55.159 ha. Lakóinak száma 24500 fő.

Természeti értékekben bővelkedő táj ez. A natúrpark déli területén lévő dombtetőkön, meszes homokon kialakult száraz gyeptársulások védett növényekben gazdagok. A Kerka-völgy értékes élőhelyei az árterek, medencék feltöltődési zónáiban lévő vízhez kötődő nedves rétek, legelők természetközeli növénytársulásai. A nedvesebb területeken a nem zsombékoló magassásréteket találhatjuk A Kerka-völgy egyik jellemző társulása a mészkerülő kékperjés vagy kiszáradó láprét. Az állományalkotó fajok az ősszel aranybarnára színeződő kékperjék (Molinia sp.) és a békaszittyó(Juncus effusus). Ezen üde, kiszáradó láprétek védett növénye a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), a kenyérbél cickafark (Achillae ptarmica). és a szibériai nőszirom (Iris sibirica). A mocsárrétek a természetes gyepekhez közelálló, fajgazdag, füvekből, sásokból, színes virágú kétszikűekből álló társulások.

Tömegesen fordul elő ezeken a sédbúzás réteken a védett kockás kotuliliom (Fritillaria meleagnis), a kígyógyökerű keserűfű (Polygonum bistorta), a szibériai nőszirom (Iris sibirica), a sárgaliliom(Hemerocallis lilio-asphodelus), a széleslevelű ujjaskosbor(Dactylorhiza majalis) , a mocsári kosbor( Orchis laxiflora), a kenyérbél cickafark (Achillae ptarmica). A Natúrpark északi részén Zalalövő községhatárban még megtalálható a zergeboglár(Troliius europeus), ez a sárgavirágú szubalpin, jégkorszaki reliktum növény.

A kiszáradó láprétek rejtőzködő életmódot folytató védett hüllője a mérgező keresztes vipera (Vipera berus). A madarak közül a réteken a fokozattan védett haris (Crex crex) jelenléte kiemelkedő.

Jól alkalmazkodott az emberekhez az Európa nyugati részéről csaknem eltűnt fehér gólya (Ciconia ciconia), mely szinte valamennyi natúrparki faluban költ.

vissza

A projekt az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Programban,
az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult meg.
Projekt megnevezése:GPS alapú kerékpáros turisztikai rendszer -AT-HU/06/01/137