Erdők a Kerka-mente Natúrparkban

A Kerka-mente Natúrpark a Hármashatár Natúrpark szerves része. A területe több tájegységet foglal magába. Ide tartozik az őrség déli része, Göcsej nyugati része, Hetés magyarországi szakasza és egy kis rész a Mura balparti síkjából is.

Természeti értékekben bővelkedő táj ez. Területének 38%-át (21500 ha-t) erdők borítják. őshonos fafajok és állományok maradtak itt fenn, megőrizve a táj jellegét, az erdei életközösség változatosságát, magas biológiai értékét. Meghatározóak a fenyőelegyes tölgyesek, a mészkerülő erdeifenyvesek, gyertyános kocsányos és kocsánytalan tölgyesek, a bükkösök, az ártéri ligeterdők.

A tornyiszentmiklósi "Muraerdő" az ország egyetlen ártéri termőhelyű bükköse. A Csödei-erdő értékes botanikai csemegéje a tízezerszám virágzó kakasmandikó (Erythronium dens-canis). Szépségében nem marad alul a tipikusan ártéri, egykori holtágakkal szabdalt Lenti parkerdő sem. Alját tavasszal csaknem elborítja a virágözön, tömeges itt a tavaszi tőzike (Leucojum vernum), a kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris).

Az erdőkben sok más védett növényfaj is előfordul, így az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens), a májvirág (Hepatica nobilis), a zalai bükköny (Vicia oroboides), a szártalan kankalin (Primula communis), stb.


A kilencvenes évektől e területen ismét megjelent a holló, (Corvus corax) és mára már több pár is fészkel. A térség öreg bükköseinek lakói a fokozott védettséget élvező nagyfülű denevér ( Myotis bechsteini) és pisze denevér (Barbastella barbastellus).

vissza

A projekt az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Programban,
az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult meg.
Projekt megnevezése:GPS alapú kerékpáros turisztikai rendszer -AT-HU/06/01/137